Almindingsvej 10

3700 Rønne

Man-Tors 07.00-15:30

Fredag 07.00-12:00

Man-Tors 07.00-15:30

Fredag 07.00-12:00

Almindingsvej 10

3700 Rønne

Energitilskud

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.fl. at ansøge om tilskud til energirenoveringer (Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere).

Formålet med varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen, er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting:

1) Skift af varmekilde,
2) isolering af klimaskærm, og
3) optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste.

Al øvrig information samt link til ansøgningsportal findes på www.sparenergi.dk

Læs om

Varmepumpepuljen

Der gives tilskud ved konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg, eksempelvis konvertering fra oliekedel til luft-vand varmepumpe. Tilskuddet gives ikke, hvis du er bosiddende i et område, hvor der er udlagt fjernvarme eller truffet beslutning om at udlægge området til fjernvarme.

Puljen åbner i September 2023.


Oftest stillede spørgsmål om varmepumper:

Svar: Nej, det er ikke nødvendigt at indhente et tilbud fra os, inden du søger om tilskuddet på www.sparenergi.dk  

Svar: Der gives tilskud til luft-vand varmepumper og væske til vand-varmepumpe (jordvarme), hvis du udskifter dit oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller din elvarme. Det kræver dog at:

 • Varmepumpen installeres i din helårsbolig
 • Varmepumpen er energimærket A++ eller A+++ ved 55 °C.
 • Varmepumpen er eldrevet
 • Varmepumpen er tilsluttet et vandbåret system
 • Varmepumpen producerer varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand
 • Varmepumpen installeres af en VE-godkendt virksomhed (gælder fra. 1. april 2021)

OBS! Du kan dog ikke få tilskud til luft til vand-varmepumpen, hvis der er fjernvarme i dit område eller truffet beslutning om at udlægge området til fjernvarme.

Svar: Nej, det giver ikke højere tilskud at vælge en A+++ pumpe fremfor en A++.

Svar: Der er 2 satser for energitilskuddet: 

 • Luft til vand varmepumpe: Kr. 17.000,- i tilskud
 • Væske til vand varmepumpe: Kr. 27.000, i tilskud

Svar: Vi arbejder med flere forskellige mærker inden for luft-vand varmepumper. Vi samarbejder primært med Vølund Varmeteknik og Gastech Energi.

Læs om

Energirenoveringspuljen

Der gives tilskud ved etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding og vandbåren rumvarme, såsom gulvvarme. 

Puljen åbner til oktober 2023.

Oftest stillede spørgsmål om ventilation:

Svar: 

 • Boligens energimærke skal være E, F eller G
 • Boligens energimærkning må maks. være 10 år
 • Energiforbedringen skal først igangsættes efter godkendelsen af tilskuddet
 • Ingen andre tilskud eller fradrag må søges til samme projekt
 • Energitilskuddet skal anvendes på helårsboliger

Svar: Klima, Energi- og Forsyningsministeriet skriver i deres bekendtgørelse, at tilskuddet maksimalt må udgøre 20 % af de estimerede markedspriser for de enkelte tiltag.

Hvis du vil have en mere præcis beregning af, hvilke typer energiforbedringer du kan få tilskud til, hvor meget du kan få, og hvor meget du kan spare på årsbasis, kan du bruge SparEnergis tilskudsberegner. Du finder tilskudsberegneren her: Tilskudsberegner | Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Det nye ventilationsanlæg med varmegenvinding skal følge de krav, som allerede er beskrevet i Bygningsreglementet (BR18, kap. 22.) Bygningsreglementet indeholder skærpede krav til energiforbruget for ventilationsanlæg, både til private boliger og erhverv.

Svar: For at få tilskud, skal arbejdet udføres af en professionel installatør, som er bekendt med gældende regler og krav. Det sikrer dig også, at du får den bedste rådgivning og ventilationsløsning til netop din bolig.

Hvis du er interesseret i en uforpligtende snak, kan du altid tage fat i os.