Almindingsvej 10

3700 Rønne

Man-Tors 07.00-15:30

Fredag 07.00-12:00

Man-Tors 07.00-15:30

Fredag 07.00-12:00

Almindingsvej 10

3700 Rønne

Energitilskud

3 runder af Bygningspuljen i 2021

 

 

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm at ansøge om tilskud til energirenoveringer. (Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere)

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting:

1) Skift af varmekilde,
2) isolering af klimaskærm, og
3) optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste.

Al øvrig information samt link til ansøgningsportal findes på www.sparenergi.dk

Læs om

Varmepumper

Der gives tilskud ved konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg, eksempelvis konvertering fra oliekedel til luft-vand varmepumpe. Tilskuddet gives ikke, hvis du er bosiddende i et område, hvor der er udlagt fjernvarme eller truffet beslutning om, at udlægge området til fjernvarme.


Oftest stillede spørgsmål om varmepumper:

Svar: Nej, det er ikke nødvendigt at indhente et tilbud fra os, inden du søger om tilskuddet på www.sparenergi.dk  

Svar: Ja, det giver højere tilskud, hvis du vælger en mere energieffektiv luft-vand varmepumpe.

Du kan få et tilskud til din luft til vand-varmepumpe på mellem 22.000 og 37.000 kr. Tilskuddets størrelse afhænger af boligens størrelse, dvs. det opvarmede areal, og varmepumpens energimærkning. Er dit hus fx på omkring 130 m², vil du kunne få kr. 24.000,- inkl. moms eller kr. 28.000,- inkl. moms i tilskud, alt efter luft til vand-varmepumpens energimærke.

Svar: Nej, du kan ikke benytte både håndværkerfradraget og tilskuddet. Du skal vælge én af delene.

Svar: Der gives tilskud til luft-vand varmepumper i Bygningspuljen. Der gives tilskud, hvis du udskifter dit oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller din elvarme. Det kræver dog at:

  • Varmepumpen installeres i din helårsbolig.
  • Varmepumpen er energimærket A++ eller A+++ ved 55 °C.
  • Varmepumpen er eldrevet.
  • Varmepumpen er tilsluttet et vandbåret system.
  • Varmepumpen producerer varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand
  • Varmepumpen installeres af en VE-godkendt virksomhed (gælder fra. 1. april 2021).

    OBS! Du kan dog ikke få tilskud til luft til vand-varmepumpen, hvis der er fjernvarme i dit område eller truffet beslutning om at udlægge området til fjernvarme.

Svar: Med en luft til vand-varmepumpe til opvarmning af din helårsbolig eller dit sommerhus, kan du få reduktion i elafgiften for den del af dit elforbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år. Det betyder, at du i 2021 sparer 89,2 øre. for hver kWh, du bruger herudover. Og det kan hurtigt blive til en stor årlig besparelse på varmeregningen. Læs mere om reduktion i elafgiften her

Svar: Vi arbejder med flere forskellige mærker inden for luft-vand varmepumper. Vi samarbejder primært med Vølund Varmeteknik og Gastech Energi.

Læs om

Ventilation

Der gives tilskud ved etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding. Har du overvejet at opgradere dit indeklima og få installeret et ventilationsanlæg i din bolig? Bygningspuljen giver dig mulighed for at få op til 21.000 i tilskud til et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Oftest stillede spørgsmål om ventilation:

Svar: For at du kan få tilskud til et ventilationsanlæg, er det et krav at din bolig før energirenovering har enten naturlig ventilation eller mekanisk udsugning uden varmegenvinding.

Det nye ventilationsanlæg med varmegenvinding skal følge de krav, som allerede er beskrevet i Bygningsreglementet (BR18, kap. 22.) Bygningsreglementet indeholder skærpede krav til energiforbruget for ventilationsanlæg, både til private boliger og erhverv.

For at få tilskud, skal arbejdet skal udføres af en professionel installatør, som er bekendt med gældende regler og krav. Det sikrer dig også, at du får den bedste rådgivning og ventilationsløsning til netop din bolig. Hvis du er interesseret i en uforpligtende snak, kan du altid tage fat i os.

Hvis du vil have en mere præcis beregning af, hvilke typer energiforbedringer du kan få tilskud til, hvor meget du kan få og hvor meget du kan spare på årsbasis, kan du bruge SparEnergis tilskudsberegner. Du finder tilskudsberegneren her: Tilskudsberegner | Energistyrelsen (sparenergi.dk)