Almindingsvej 10

3700 Rønne

Man-Fre 06.30-15:00

Weekend lukket

Man-Fre 06.30-15:00

Weekend lukket

Almindingsvej 10

3700 Rønne

Ventilation

Ventilation

Kravet til ventilation i bygninger, har været kraftigt stigende de sidste år. Vi har derfor personale til både at projektere, dimensionere og montere alt indenfor komfort og procesventilation. Vi har altid 4-5 montører på større ventilationsopgaver, eller mindre serviceopgaver. Vi tilbyder altid en serviceaftale, hvor vi efter nærmere aftalte intervaller, kontrollerer, måler og rengør aggregater og installationer.

 

Vi leverer og monterer ventilationsanlæg og procesudsugning, samt servicerer eksisterende ventilationsanlæg.

Kontakt os for en service-aftale, hvor vi kommer ud og registrerer Deres anlæg og kommer med et forslag, på fremtidig filterudskiftninger m.m.

Ventilation:   ventilation@fsvvs.dk